A Magyar kormány megpróbálja elhallgattatni a Kanadai Magyar Demokratikus Chartát

Montreál. 2011. December 12: A Kanadai Magyar Demokratikus Charta (KMDC) egy nemzetközi sajtónyilatkozatban tiltakozik az ellen a kezdeményezés ellen, amely az Orbán-kormány kanadai nagykövetének együttműködésével megpróbálja elfojtani a Montreálban nemrég bejegyzett, polgári és emberi jogokat védő civil szervezet hangját. Magyarország kanadai nagykövetével egyeztetve egy olyan petíciót próbálnak aláírattatni a kanadai magyar szervezetek vezetőivel, amely megtéveszti az aláírókat, hazugságokat állít a Kanadai Magyar Demokratikus Charta vezetőiről, és így próbálja a demokrácia védelmezőit ellehetetleníteni, kirekeszteni a kanadai magyar közélet soraiból. A pártoktól független civil szervezet „bűne”, hogy 2011 Október 23-án, egy tényekkel alátámasztott és eddig cáfolatlan dokumentumban bebizonyította, hogy a magyar kormány – amely 2010-ben ugyan demokratikus módon került hatalomra – tudatosan rombolja Magyarország demokratikus rendjét, nemzetközi tekintélyét, és olyan törvényeket alkot, melyek veszélyeztetik a szólás szabadságát, az emberi jogokat, a hatalmi ágak szétválasztását, a jogállamiságot, és az ország gazdasági stabilitását. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta vezetői ez úton szeretnék felkérni a kanadai kormány és a kanadai közvélemény vezetőit, hogy emeljék fel szavukat azok ellen, akik Magyarországról próbálják elfojtani a kanadai állampolgárok szólás- szabadságát, külföldről próbálják korlátozni kanadai állampolgárok demokratikus jogait.

A Kanadába akkreditált magyarországi nagykövettel egyeztetett petíció szerzői éket próbálnak verni a Kanadai Magyar Demokratikus Charta és a kanadai magyar szervezetek közé – a Divida et Impera – jól ismert eszközeivel, hogy ezáltal növeljék az aláírók számát. Azt próbálják elhitetni a potenciális aláírókkal, hogy a Charta vezetői szerint „a kanadai magyar szervezetek vezetőinek – logikusan következtetve tehát az őket megválasztó tagságnak is – nincs “magukhoz való esze”, azaz képtelenek önállóan gondolkodni.” A magyarországi nagykövet együttműködésével létrehozott petíció szövegében azt állítják a Charta alapítóiról, hogy azok Magyarország és a kereszténység ellen állnak és a volt kommunista diktatúrát óhajtják visszaállítani. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta vezetősége elítéli ezeket a példanélküli hazugságokat. Sajnálatosnak tartja, hogy az új diaszpóra politika nyitányaként, a magyar kormány ilyen közönséges, megtévesztő módon óhajtja megosztani a határon túli közösségeket, ilyen módon próbálja elhallgattatni kritikusait. A hamis fabrikációval ellentétben a Charta alapítói tiszteletben tartják a kanadai magyar egyesületek önállóságát, és velük karöltve óhajtanak dolgozni a demokratikus rend védelmében. Erről a Charta vezetősége írásban is tájékoztatta hónapokkal ezelőtt az érintetteket.

Az Orbán-kormány széles társadalmi támogatással és nagy parlamenti többséggel került a hatalomba 2010. májusában, miután az előző kormányzópártok elvesztették a magyar nép bizalmát. Orbánék arra tettek ígéretet, hogy egymillió munkahelyet teremtenek, dinamikus fejlődési pályára állítják az országot és megerősítik az ország demokratikus talapzatát. Tetteikkel azonban mind a három ígéretükkel szembe menetelnek. A szükséges és jól megalapozott gazdasági reformok helyett kapkodás, rögtönzés és gazdasági fosztogatás folyik. A javak és juttatások többségét azok kapják, akik már eddig is jómódúak voltak. Azoktól vonják el a legtöbbet, akiknek eddig is a legkevesebb jutott. A fosztogató gazdasági magatartást pedig a demokratikus alapértékek megszegése, a társadalmi párbeszéd elfojtása, illetve az egyeduralom alapjainak kiépítése követte. Ez a gazdasági, politikai stratégia egyre jobban veszélyezteti az ország stabilitását, az ország fejlődésének fenntarthatóságát. A legfrissebb magyarországi közvélemény-kutatási adatok szerint a megkérdezettek 78 százaléka elégedetlen az Orbán-kormánnyal. 2011. Október 23-án százezren tüntettek a kormány antidemokratikus magatartása ellen Budapesten. Az elégedetlenség azóta csak növekszik.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta hitvallása szerint egy országot csak akkor lehet valóban demokratikusnak minősíteni, ha annak kormánya – másoknak is jó példát mutatva – egyértelműen kiáll a különféle társadalmi csoportok által megfogalmazott értékek és érdekek megmérettetése mellett. Azok, akik az eltérő értékek szabad megmérettetését hátráltatják, a politikai versenyt és magát a demokráciát hátráltatják. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta ellen indított durva támadás a kanadai demokrácia alapelveit próbálja bomlasztani. „Mint arra már korábban felhívtuk a figyelmet, az egyeduralom kórokozója nem ismer földrajzi határokat, és mint a pestis, az egész nemzetközi közösséget megfertőzheti. Az Orbán-kormány magatartásával szemben tanúsított toleráns magatartás azt jelzi, hogy szabad a pálya az autokrácia felé. A KMDC arra kéri az európai és a nemzetközi közvéleményt formáló szervezeteket, hogy ne hagyják szó nélkül, ne tűrjék tovább a magyar emberek polgári és emberi jogainak semmibevételét, a magyar kormány önkényuralmi kísérleteinek külföldi terjeszkedését, és emeljék fel a szavukat mindazon jelenségekkel szemben, amelyek egész Európát és Észak-Amerikát is veszélybe sodorhatják”.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta egy pártoktól független, polgárjogokat védő, nemzetközi civil szervezet. Célja az egyetemes demokratikus elvek ápolása, védelme. Az alapítók világszerte bátorítani és mozgósítani szeretnék a demokrácia barátait a Magyarországon egyre merészebben terjeszkedő antidemokratikus megnyilvánulásokkal szemben. A szervezet ezúton is felkéri a demokrácia barátait világszerte, hogy csatlakozzanak a Chartához és támogassák aláírásukkal az Orbán-kormány ellen megfogalmazott vádiratot http://www.hungariancharter.com.

———————————————————–

További információkért: democratic@kanadaimagyar.com

Dr. Göllner B. András: Alapító, Nemzetközi Szóvivő, Montreal, Que.

Dr. Adam Christopher: Alapító/Szóvivő, Ottawa, Ont.

Dr. Balogh S. Éva: Alapító/Szóvivő, New Haven, Conn.

Dr. Szemán Imre: Alapító/Szóvivő, Edmonton, Alberta.

Advertisements