Hungarian

Küldetésünk

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta (KMDC) egy pártoktól független, polgári-jogokat védő, montreali székhellyel rendelkező nemzetközi civil szervezet. A szervezet az egyetemes demokratikus elvek ápolását, védelmét szolgálja. A KMDC a Magyarországon bejegyzett Magyar Demokratikus Charta tagja.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta hitvallása szerint egy országot csak akkor lehet valóban demokratikusnak minősíteni, ha annak kormánya – másoknak is jó példát mutatva – egyértelműen kiáll a társadalomban párhuzamosan létező, eltérő igények létjogosultságának nyilvánosság előtti megmérettetése mellett. Azok, akik az eltérő igények nyilvánosság előtti megmérettetését hátráltatják, a politikai versenyt és magát a demokráciát hátráltatják. Számunkra a demokrácia ennek az alapértéknek, a jogállamiságnak, az esélyegyenlőségnek, a hatalmi ágak szétválasztásának, az igazságszolgáltatás függetlenségének, a mindenkori hatalom békés leválthatóságának, a szólás és sajtó-szabadságának és nem utolsósorban, az emberi méltóság tiszteletben tartásának biztosításában találtatik. A KMDC ezeknek az egyetemes értékeknek a védelmét szorgalmazza.

Ma világszerte több mint 50 demokratikus nemzet-állam esetében veszélyben vannak a fenti elvek. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta „vádirata” tényekkel bizonyítja, hogy az Európai Unió tagállamai közül elsőként a magyar kormány fordult szembe a nemzetközileg elfogadott demokratikus alapelvekkel. A demokrácia veszélyeztetésért nem a magyar nép, hanem a magyar kormány, s annak vezetője, Orbán Viktor felelős. Vádiratunk nem Magyarországot, nem a magyar népet, hanem az Orbán-kormányt bírálja, minősíti.

Az egyeduralom vírusa nem ismer földrajzi határokat, és mint a pestis, az egész nemzetközi közösséget megfertőzheti. Az Orbán kormány magatartásával szemben tanúsított toleráns magatartás az összes többi tagállam számára veszélyt jelent, mivel azt jelzi, hogy szabad a pálya az autokrácia felé. A KMDC arra kéri az európai és a nemzetközi közvéleményt formáló szervezeteket, hogy ne hagyják szó nélkül, ne tűrjék tovább a magyar emberek polgári és emberi jogainak semmibevételét, emeljék fel a szavukat mindaz ellen, amely egész Európát és Eszak-Amerikát is veszélybe sodorhatja.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta-t az 1956-os magyar szabadságharc 55. évfordulójának alkalmával indítottuk útjára. Ezzel is tisztelegni óhajtunk a magyar nép demokratikus elkötelezettsége, áldozatvállalása előtt. Kezdeményezésünk azt a célt szolgálja, hogy hazánk visszaszerezze korábbi nemzetközi tekintélyét, honfitársaink ismét visszaszerezzek szabadságukat, és mindazt amit a jelenlegi kormány felelőtlen magatartásával elherdált.

Advertisements