Sajtó közlemények

SAJTÓKÖZLEMÉNY

                     Nemzetközi vádirat az Orbán-kormány ellen

 Montreal, 2011. október 20: Ötvenöt évvel ezelőtt a magyar emberek szabadságszeretetét, valamint a zsarnoksággal szemben tanúsított hősies szerepvállalását csodálta a világ. Az elmúlt évek során sajnos több okból is meggyengült a magyarok iránti nemzetközi tisztelet. A tisztelet és megbecsülés visszaszerzése céljából indították útjára a Kanadai Magyar Demokratikus Chartát (KMDC ) Montrealban. A pártoktól független, polgári-jogokat védő, nemzetközi civil szervezet a magyarországi Demokratikus Charta kanadai testvérszervezete. Célja az egyetemes demokratikus elvek ápolása, védelme. Az alapítók világszerte bátorítani és mozgósítani szeretnék a demokrácia barátait a Magyarországon egyre merészebben terjeszkedő antidemokratikus megnyilvánulásokkal szemben. Az alapítók a szervezet hivatalos bejelentésével egyidőben egy nemzetközi vádiratot is közzétettek. A vádirat 10 pontban, részletes adatokkal alátámasztva hívja fel a figyelmet a magyar demokrácia válságára, az Orbán-kormány által kiépített többségi diktatúra pilléreire, az egyetemleges demokratikus elvek magyarországi sárba tiprására. A vádirat nem Magyarországot, nem a magyar népet, hanem az Orbán-kormányt bírálja, minősíti. A több nyelven kiadott vádirat azt állítja, hogy az Orbán kormány az Európai Unió tagállamai közül elsőként fordult szembe a nemzetközileg elfogadott demokratikus alapelvekkel. Az alapítók azt szeretnék elérni, hogy hazánk visszaszerezze korábbi nemzetközi tekintélyét, honfitársaink ismét félelem nélkül gyakorolhassák polgári és emberi jogaikat, visszatérjen a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása, a sajtó szabadsága, az igazságszolgáltatás függetlensége és mindazok a demokratikus értékek, amelyeket az Orbán kormány, felelőtlen magatartásával röpke, másfél év alatt elherdált.

Az Orbán-kormány széles társadalmi támogatással és nagy parlamenti többséggel került a hatalomba 2010. májusában, miután az előző kormányzó pártok elvesztették a magyar nép bizalmát. Orbánék arra tettek ígéretet, hogy 1 millió munkahelyet teremtenek, dinamikus fejlődési pályára állítják az országot és megerősítik az ország demokratikus talpazatát. Tetteikkel azonban mind a három ígéretükkel szembe menetelnek. A szükséges és jól megalapozott gazdasági reformok helyett kapkodás, rögtönzés és gazdasági fosztogatás folyik. A javak és juttatások többségét azok kapják, akik már eddig is jómódúak voltak. Azoktól vonják el a legtöbbet, akiknek eddig is a legkevesebb jutott. A fosztogató gazdasági magatartást pedig a demokratikus alapértékek megszegése, a társadalmi párbeszéd elfojtása, illetve, az egyeduralom alapjainak kiépítése követte. Ez a gazdasági, politikai stratégia egyre jobban veszélyezteti az ország stabilitását, az ország fejlődésének fenntarthatóságát.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét arra, hogy az egyeduralom kórokozója nem ismer földrajzi határokat, és mint a pestis, az egész nemzetközi közösséget megfertőzheti. Az Orbán kormány magatartásával szemben tanúsított toleráns magatartás azt jelzi, hogy szabad a pálya az autokrácia felé. A KMDC arra kéri az európai és a nemzetközi közvéleményt formáló szervezeteket, hogy ne hagyják szó nélkül, ne tűrjék tovább a magyar emberek polgári és emberi jogainak semmibevételét, emeljék fel a szavukat mindazon jelenségekkel szemben, amelyek egész Európát és Észak-Amerikát is veszélybe sodorhatják. Felkérik a demokrácia barátait világszerte, hogy csatlakozzanak a Chartához és támogassák aláírásukkal az Orbán-kormány ellen megfogalmazott vádiratot www.hungariancharter.com.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta hitvallása szerint egy országot csak akkor lehet valóban demokratikusnak minősíteni, ha annak kormánya – másoknak is jó példát mutatva – egyértelműen kiáll a különféle társadalmi csoportok által megfogalmazott értékek és érdekek megmérettetése mellett. Azok, akik az eltérő értékek szabad megmérettetését hátráltatják, a politikai versenyt és magát a demokráciát hátráltatják. Számunkra a demokrácia ezt az alapértéket, a jogállamiságot, az esélyegyenlőséget, a hatalmi ágak szétválasztását, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a mindenkori hatalom békés leválthatóságának lehetőségét, a szólás és sajtószabadságot és nem utolsósorban, az emberi méltóság tiszteletben tartásának biztosítását jelenti. A KMDC ezeknek az egyetemes értékeknek a védelmét szorgalmazza.

———————————————————–

További információkért: democratic@kanadaimagyar.com

Dr. Göllner B. András: Alapító, Nemzetközi Szóvivő, Montreal, Que.

Dr. Adam Christopher: Alapító/Szóvivő, Ottawa, Ont.

Dr. Balogh S. Éva: Alapító/Szóvivő, New Haven, Conn.

Dr. Szemán Imre: Alapító/Szóvivő, Edmonton, Alberta.

Advertisements