Membership

Membership in the Canadian Hungarian Democratic Charter (CHDC) is free and open to all those who support the values of civil liberty and parliamentary democracy, as expressed in our Mission Statement. The CHDC welcomes all, regardless of race, nationality, citizenship, religious affiliation, gender or sexual orientation.

Please send an e-mail with your full name, profession and location (city/country) to become a member! Rest assured that your e-mail address will remain confidential.

democratic@kanadaimagyar.com

A Kanadai Magyar Demokratikus Chartában való tagság ingyenes és nyitott mindenki számára, aki támogatja a polgári jogokat és a parlamentáris demokráciát. A KMDC mindenki előtt befogadó és nem tesz különbséget faji, nemzeti, állampolgársági, vallási, nemi, illetve a szexuális orientáció alapján.

Kérjük, küldjön e-mailt családi és keresztnevével, foglalkozásával és lakóhelyével (város és ország). E-mail elérhetőségét mindenképpen bizalmasan kezeljük!

democratic@kanadaimagyar.com

Advertisements